Sunda  |  Indonesia

PITUDUH

  1. Pastikeun browser (chrome, mozila, jst.) versi anu pangenggalna. Pami masih anu lami saƩ di-upgrade heula.
  2. Ngetik font aksara Sunda dina ieu program sapertos ngetik aksara Latén.
  3. Khusus pikeun nulis aksara é (jiga aksara é dina nulis :
    kécap [] jeung béca [] ) carana saatos neken tombol e [] dilajeng ku neken tombol grave [] jadi dina ketikan Laténna sapertos kieu [ e` ] (ke`cap, be`ca)
  4. Wilujeng nyobian.