Sunda  |  Indonesia

PITUDUH

  1. Pastikeun browser (chrome, mozila, jst.) versi anu panganyarna. Pami masih anu lami saé di-upgrade heula.
  2. Ngetik font aksara Sunda dina ieu program sapertos ngetik aksara Latén.
  3. Khusus pikeun nulis aksara é (jiga aksara é dina nulis : kécap [] jeung béca [] ) carana ku ngasupkeun (nga-input) karakter é (taling/eacute) kana ketikan ku cara insert special character é. Sajaba ti éta bisa ogé saatos neken tombol e [] dilajeng ku neken tombol grave [] jadi dina ketikan Laténna sapertos kieu [ e` ] (ke`cap, be`ca).
  4. Pami hoyong nyerat huruf R/r [], H/h [], NG/ng [] anu misah (jiga dina singketan) nyaéta ku cara neken tombol R (kapital), H (kapital), NG (kapital). Sedengkeun kanggo aksara anu lianna mah teu aya katangtosan husus (sami sapertos ngetik huruf Latén baé)
  5. Wilujeng nyobian.